Dynasty tietopalvelu Haku RSS Enonkosken kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://enonkoskid10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://enonkoskid10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Vapaa-aikalautakunta
Pöytäkirja 22.02.2024/Pykälä 5

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


 

Vapaa-aikalautakunnan tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2023

 

VALTK 22.02.2024 § 5  

31/02.02.02/2024  

 

 

Kuntalaki 410/2015 velvoittaa kunnanhallitusta laatimaan tilikaudelta §:ssä 113 tilinpäätöksen maaliskuun loppuun mennessä. Tilinpäätökseen kuuluvat tase, tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja niiden liitteenä olevat tiedot sekä toteutumisvertailun ja toimintakertomuksen.

 

Kuntalain §:ssä 115/toimintakertomus määritellään, että toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys valtuuston asettamien toiminnan ja talouden tavoitteiden toteutumisesta kunnassa. Toimintakertomuksessa on myös annettava tietoja sellaisista kunnan ja kuntakonsernin talouteen liittyvistä asioista, jotka eivät käy ilmi kunnan tai kuntakonsernin taseesta, tuloslaskelmasta tai rahoituslaskelmasta. Tällaisia asioita ovat ainakin arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä sekä tiedot sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä ja keskeisistä johtopäätöksistä. Talousarvion käyttötalouden toteutumisvertailu ja vapaa-aikalautakunnan toimintakertomus toimitetaan kokoukseen osallistuville.

 

Vapaa-aikatoimen toimintakatteet tulosyksiköittäin:

 

 Vapaa-aikatoimen hallinto     -17 633 €

 Kulttuuritoimi       -7 851 €

 Liikuntatoimi   -238 321 €

 Nuorisotoimi     -54 583 €

 Vapaa-aikalautakunta yhteensä -318 388 €

 

 

 

Valmistelija Rehtori-sivistystoimenjohtaja Kimmo Jaatila ja toimistosihteeri Piia Pekonen

 

 

Esittelijä Rehtori-sivistystoimenjohtaja VALTK Kimmo Jaatila

 

Päätösehdotus Vapaa-aikalautakunta hyväksyy lautakunnan talousarvion toteutumisvertailut ja toimintakertomuksen vuodelta 2023 toimitettavaksi kunnanhallituksen ja -valtuuston käsittelyyn.

 

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa