Dynasty tietopalvelu Haku RSS Enonkosken kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://enonkoskid10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://enonkoskid10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Vapaa-aikalautakunta
Pöytäkirja 22.02.2024/Pykälä 7

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Liitteet
  NUPS Enonkoski

 

Nuorisotyön perussuunnitelma

 

VALTK 22.02.2024 § 7  

45/12.05.00/2024  

 

Nuorisolain (1285/2016) 8§:n mukaan "nuorisotyö ja -politiikka kuuluvat kunnan tehtäviin. Toteuttaessaan 2 §:n tavoitteita ja lähtökohtia kunnan tulee paikalliset  olosuhteet  huomioon ottaen  luoda  edellytyksiä nuorisotyölle ja -toiminnalle järjestämällä nuorille suunnattuja palveluja ja tiloja sekä tukemalla nuorten kansalaistoimintaa."

 

Nuorisolain 2§:n mukaan nuorisotyön tehtävänä on

 

1) edistää nuorten osallisuutta ja vaikuttamismahdollisuuksia sekä kykyä ja edellytyksiä toimia yhteiskunnassa;

2) tukea nuorten kasvua, itsenäistymistä, yhteisöllisyyttä sekä niihin liittyvää tietojen ja taitojen oppimista;

3) tukea nuorten harrastamista ja toimintaa kansalaisyhteiskunnassa;

4) edistää nuorten yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa sekä oikeuksien toteutumista; sekä

5) parantaa nuorten kasvu- ja elinoloja.

 

Tavoitteen toteuttamisessa lähtökohtina ovat:

1) yhteisvastuu, kulttuurien moninaisuus ja kansainvälisyys;

2) kestävä kehitys, terveet elämäntavat sekä ympäristön ja elämän kunnioittaminen;

3) monialainen yhteistyö.

 

Enonkoskella nuorisotyötä tekevät nuorisotyöntekijä Anni Jouslahti, liikunta- ja hyvinvointiohjaaja Vili Muhonen sekä elinvoimakoordinaattori Pinja Rahikainen.Nuorisotiimi on työstänyt syksyllä 2023 Enonkosken kunnan perustoimintasuunnitelmaa aluekoordinaattori Heta Malisen kanssa. Aluekoordinaattori tukee omalla toimialueellaan nuorisotyön osaamista ja laatua sekä jakaa aiheeseen liittyvää tietoa Aluehallintoviraston kanssa yhteistyössä.

 

Nuorisotyön perustoimintasuunnitelma asettaa tavoitteet nuorisotyölle ja sen vaikuttavuudelle nuoren, vanhempien ja yhteiskunnan näkökulmasta. Nuorisotyön perussuunnitelma tekee näkyväksi nuorisotyön monipuoliset työmuodot ja ammatillisen työotteen. Se toimii myös taustana strategiselle suunnittelulle talousarvioin laadinnan yhteydessä.

 

 

Valmistelija Rehtori-sivistystoimenjohtaja Kimmo Jaatila ja elinvoimakoordinaattori Pinja Rahikainen

 

 

Esittelijä Rehtori-sivistystoimenjohtaja VALTK Kimmo Jaatila

 

Päätösehdotus Vapaa-aikalautakunta hyväksyy nuorisotyön perussuunnitelman Enonkosken kunnan nuorisotyön toimintaa ohjaavaksi asiakirjaksi.

 

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.

 

Pöytäkirjamerkintä Liikunta- ja hyvinvointiohjaaja Vili Muhonen oli asiantuntijana tämän pykälän käsittelyn ajan klo 17.15. - 17.25.
 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa